Gebruiker
Login
Registratie
*
Seizoen
2016-2017
2017-2018
2018-2019
*
Taal
Frans
Nederlands
Engels
*

Aansprakelijkheid

De entiteit « Belgische Dartsbond vzw » besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De entiteit « Belgische Dartsbond vzw » kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de wedstrijddata, zonder voorafgaandelijk kennisgeving kan gewijzigd worden. De entiteit « Belgische Dartsbond vzw » kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout in verband met de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van de inhoud kan worden gemaakt. De entiteit « Belgische Dartsbond vzw » kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Bescherming van de privacy

Uw gegevens, die zich bevinden in onze databank zullen niet doorgegeven worden aan derden. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven geeft u het recht deze gegevens te consulteren en te verbeteren.